baner górny

Moje taneczne pas(je)

Klub Tańca Dawnego Alta Novella

Alta Novella Jesteśmy grupą zapaleńców, która postanowiła zgłębić tajniki mocno niedzisiejszych i dawno zapomnianych tańców historycznych, bazując na zachowanych historycznych przekazach, aby odtwarzać je w strojach dawnych, w większość szytych przez nas samodzielnie i rekonstruowanych według wykrojów autentycznych strojów, będących w posiadaniu różnych muzeów czy dawniejszych żurnali mód lub inspirowanych dawnymi obrazami. Gdy mówię ludziom, co tańczę, ich najczęstszą rekacją jest: „Acha, polonezy i mazurki”. A gdy precyzuję: „Nie tylko, głównie renesans, średniowiecze, kontredanse, barok” najpierw jest chwila konsternacji, więc dodaję szybko: „i występujemy w strojach z epoki, które najczęściej same szyjemy”. Wtedy dopiero następuje rekacja: „A, to takie kolorowe, ładne, ale zupełnie niszowe hobby”. Nikt z osób postronnych nie zdaje sobie sprawy, jakie są to wymagające tańce, ile godzin trzeba było ćwiczyć, aby opanować skomplikowane sekwencje choreografii oraz różne rodzaje kroków, charakterystycznych dla danej epoki historycznej, które i tak dla osób postronnych, oglądających nasze występy, są niezbyt widoczne, gdyż tańczymy w długich sukniach (choć oczywiście w czasie występów widać czy wykonujemy figury równo jako grupa). Tu niezastąpieni są panowie, których taneczne popisy są doskonale widoczne w trakcie naszych występów, chociaż jest ich u nas niestety tak niewielu, że trenując, co chwila my, kobiety, przyjmujemy na siebie role męskie (śmiejemy się, że ćwiczymy gender przez cały czas).

Spotykamy się raz, dwa lub sporadycznie trzy razy w tygodniu, jeśli akurat jest tego potrzeba, w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Nasza instruktorka Kasia Mazur ( dla nas guru tańca dawnego), prowadzi kilka rodzajów zajęć z różnych epok, każdy może więc wybrać to, co mu najbardziej pasuje. Są tańce w kręgu z różnych kultur, kontredanse i kadryle, tańce hiszpańskie, połączone z grą na kastanietach, tańce historyczne – każdego roku mamy inną przewodnią epokę historyczną, którą zgłębiamy i szykujemy z charakterystycznych dla tej epoki tańców pokazy prezentowane w Staromiejskim Domu Kultury lub dodatkowo spektakl na coroczny ogólnopolski przegląd zespołów tańców dawnych, czyli Spotkania z Tańcem Dawnym „Korowód”. Nie odmawiamy również, gdy jesteśmy proszeni o zaprezentowanie tańców jakiejś epoki w innych miejscach i kilka takich pokazów już na swym koncie mamy. Od roku 2017/18 do naszych zainteresowań dołączyły jeszcze polskie tańce narodowe, do których przyucza nas Ania Popławska. Spora grupa korzysta ze wszystkich możliwych zajęć, w tym ja. Nasze zajęcia zapewnie nie byłyby takie ciekawe, gdyby nie występy, które od czasu do czasu dodają naszemu dążeniu do nauki tańców dawnych sporej dawki emocji.

czardasz
Alta Novella podczas pokazu czardasza (Horehronsky Csardas), jednego z tańczonych przez nas tańców w kręgu (SDK pokaz 2017)

Wspomnienie
Tańce dziewiętnastowieczne stanowiły podstawę przedstawienia "Wspomnienie" (Korowód 2017), ale również prezentowaliśmy je w Domu Kultury (DK 2017) - tu kadryl Helmke

spagnola
Wariacje na temat folii w choreografii Kasi tańczyłyśmy do cudownej muzyki Di Spagnola, która mi się szalenie podoba, grając na kastanietach (SDK pokaz 2017)

hora agadati
Ekspresyjny żydowski taniec Hora Agadati wykonywałyśmy w trakcie spektaklu "Opowieść o róży" (Korowód 2016)

Alta Novella - Muzy
Tańczymy renesansową Spagnolettę w czasie spektaklu "Muzy" (SDK I i II 2015)

pokaz barokowy
Grupa zaawansowana Alty Novelli opracowała kilka krótkich spektakli z tańcami barokowymi: tu bardzo oryginalny choreograficznie taniec, autorstwa Kasi, z pokazu "Klejnoty", w kórym wspomogła nas Ania W. (SDK pokaz 2018)

Dowolny Krok
Zapoznaliśmy się też z tańcami szalonych lat dwudziestych XX wieku, bawiąc się nimi w przedstawieniu "Dowolny krok" (Korowód 2016)

mazur
Poznając dzięki Ani Popławskiej. tańce polskie, takie jak wykonywany na pokazie w SDK-u w czerwcu 2018 r. mazur, domykamy krąg. Skoro tańczymy tańce hiszpańskie, żydowskie, rosyjskie, greckie, bałkańskie, angielskie, szkockie, włoskie i francuskie, najwyższy czas zająć się polskimi ;)

Oddając głos Kasi, naszej instruktorce, cytuję ją ze strony internetowej SDK-u: „Alta Novella opracowuje repertuar, ukazujący muzykę i taniec różnych epok tanecznych. Ich podstawę stanowi - zgodnie z preferencjami instruktora- renesans, stąd pierwsze spektakle to "Muzy" z muzyką i tańcem włoskiego i francuskiego renesansu oraz "Mała Syrenka" na motywach baśni H. Ch. Andersena w choreografii autorskiej (K. Mazur). Kolejne spektakle przygotowane na Spotkania z Tańcem Dawnym Korowód, ukazują inne fascynacje taneczne grupy, które zaowocowały programem w stylu lat 20-tych XX w. - "Dowolny krok", a także zupełnie odmienną "Opowieścią o róży" na podstawie "Romance de la Rose" Wilhelma z Lorris z tańcem i muzyką traktatów XV w. Przygotowywane spektakle dają wyraz wielkiej radości jaką członkowie grupy czerpią z zajmowania się kulturą taneczną dawnych wieków.”
Należy tu jeszcze dodać prezentowane przez nas na ostatnim korowodzie w 2017 r. przedstawienie z tańcami dziewiętnastowiecznymi „Wspomnienie” oraz przygotowywany pierwotnie na "Korowód" a w końcu pokazany w 2018 r. na sali koncertowej SDK-u spektakl renesansowy, oparty na motywach komedii szekspirowskich "Dawno temu". Ze spektaklem tym pojechaliśmy w czerwcu 2019 r. na Międzynarodowy Festiwal Renesansu do Lublina i wznieciliśmy nawet żywiołowe reakcje widzów, kończąc dwudniowe prezentacje zespołów tańców dawnych na scenie rynku Starego Miasta.

Muzy
Tańce renesansowe prezentowaliśmy w przedstawieniu "Muzy" (SDK pokaz 2015)

Alta Novella - Syrenka
Hiszpański taniec Paradetas w choreografii Dorothee Wortelboer i Katarzyny Mazur na zakończenie spektaklu "Mała Syrenka" (Korowód 2015)

Alta Novella - Opowieść o róży
Zakończenie spektaklu "Opowieść o róży" (Korowód 2016)

Alta Novella - Wspomnienie
We "Wspomnieniu" wchodzę na scenę krokami polki - mazurki (Korowód 2017)

Alta Novella - Dawno temu
Spektakl "Dawno temu" z tańcami z epoki renesansu (SDK 2018)

Festiwal Renesansu
Prezentowaliśmy go też na scenie w Lublinie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Renesansu w 2019 r.

Kasia pisze tu o naszych głównych spektaklach. Ale nasza działalność nie ogranicza się do przygotowywania programu na ogólnopolskie Spotkania z Tańcem Dawnym. W czerwcu szykujemy pokazy tańca, podsumowujące nasze roczne zainteresowania, zaś w sezonie ziomowo - wiosennym prezentujemy seniorom, zrzeszonym w Klubie Warsa i Sawy w naszym SDK-u program, przygotowywany na Korowód. A nasza grupa zaawansowana dodatkowo przygotowała w 2017 i 2018 roku dwa przedstawienia barokowe: „Katalog kwiatów” i „Klejnoty”.

Alta Novella w 2015 r.
Pokazy kończące rok szkolny zawierają najczęściej przegląd tego, co robiliśmy w ciągu roku, stąd też tutaj mamy tak różne stroje, gdyż tańczyliśmy kontredanse, tańce w kręgu i charlestona (SDK VI 2015)

taniec średniowieczny
W roku szkolnym 2015/2016 ćwiczyliśmy głównie średniowiecze (tu tańczymy Patienze)...

Alta Novella w 2016
ale też tańce hiszpańskie z użyciem kastanietów oraz kontredanse siedemnastowieczne - stąd też taki zestaw strojów na pokazach końcowych(SDK VI 2016)

barok
W roku szkolnym 2016/17 Alta Novella wzięła się za bary z barokiem...

Alta Novella w 2017
toteż stroje na pokazie końcowym były z tej epoki. Poza tańcami graliśmy też na kastanietach (SDK VI 2017)

Katalog kwiatów
Grupa zaawansowana Alty Novelli przygotowała barokowy spektakl "Katalog kwiatów" Dariusa Milhauda

mazur
Repertuar naszego pokazu końcowego w 2018 r. to prawdziwy misz-masz: renesans, barok, tańce hiszpańskie,kastaniety, ale było też coś nowego - dwa narodowe tańce polskie - mazur i kujawiak (SDK VI 2018)

Klejnoty
Na wiosnę 2018 r. grupa zaawansowana pokazała spektakl "Klejnoty", który szykowała na Korowód - niestety w tym roku się on nie odbył (SDK 2018)

Dowolny  krok
Ale za to pokazaliśmy seniorom inne spektakle korowodowe: przyjęty przez nich z dużym entuzjazmem "Dowolny krok" z tańcami lat dwudziestych XX w. (SDK 2017)

Wspomnienie
i "Wspomnienie" z tańcami XIX w. (SDK 2018)

Parokrotnie byliśmy zapraszani gościnnie na pokazy taneczne do różnych innych obiektów. Nawet raz „popełniliśmy” pokaz typu flash mob na rynku Nowego Miasta z okazji IV Warszawskiego Dnia Rodziny. W 2017 roku Klub współorganizował projekt edukacyjny "Szekspir dla dzieci" realizowany w Staromiejskim Domu Kultury - cykl spotkań, w czasie których uczestnicy mogli poznać epokę angielskiego dramatopisarza, szczególnie od strony muzyki, tańca, historii mody i sztuki teatralnej. W roku szkolnym 2018/19 Alta Novella współorganizuje projekt edukacyjny "Swego nie znacie", który ma ukazać piękno dziedzictwa kultury polskiej (w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości), poprzez popularyzację tańców narodowych, a także poprzez poznawanie polskich pieśni i związanych z nimi gawęd i opowieści. Poznane w czasie projektu tańce i pieśni, przedstawione zostały w formie koncertu z udziałem pianistów z Klubu Młodego Pianisty oraz tancerzy klubu Alta Novella.

Alta Novella na Nowym Mieście
Część Alty Novelli na Nowym Mieście prezentuje się w ramach flash mobuz okazji IV Warszawskiego Dnia Rodziny

Alta Novella w DK Ochocie
Alta Novella na gościnnych występach w Domu Kultury Rakowiec z repertuarem barokowym (X 2017) ( a wcześniej romantycznym w X 2017)

Alta Novella w willi Kalina   Alta Novella w ośrodku
Nasza grupa udziela się również w różnych ośrodkach dla osób starszych i niepełnosprawnych, robiąc pokazy tańca. (XI 2017)

Romeo i Julia   polonez
Alta Novella uczestniczy w realizacji projektów edukacyjnych dla dzieci, jak "Szekspir dla dzieci" (2018/19) Alta Novella po tańcach narodowych
czy "Cudze chwalicie, swego nie znacie", ukazując piękno polskich tańców narodowych (2018/19)

Na przestrzeni wielu lat występowała pewna fluktuacja członków grupy, ale jej trzon pozostał bez zmian. Za to zmieniła się nazwa naszego zespołu. Wcześniej działaliśmy jako grupa otwarta przy zespole Tańca Dawnego „Pawanilia”, a we wrześniu 2014 r. wydzieliliśmy się jako osobna grupa, tworząc Klub Tańca Dawnego Alta Novella.

W skład grupy w roku szkolnym 2013/14 roku (odkąd zaczęłam do niej należeć) wchodziły poza mną Ola, Krysia, Ania H., Bożenka, moja córka Asia, Agata, Ela, Marek, oraz Natalia i Dorota. W roku następnym doszli do nas Syliwa z Sebastianem i Kasia. Z tych osób pięcioro ostatnich odeszło z naszego zespołu. W przelocie przez rok tańce w kręgu ćwiczyła też z nami Dorotka. Reszta jest do dziś, wzmocniona przez przybyłych w międzyczasie Agnieszkę, Paulinę, Łukasza, Krzyśka i Kornela. Ale kontakt z niektórymi dawnymi członkami grupy został i często przychodzą na nasze występy czy wieczorki taneczne. Od czasu utworzenia klubu Alty Novelli tańczą i występują również z nami, wzmacniając naszą grupę swym doświadczeniem i umiejętnościami tanecznymi, dawne tancerki Pawanilii: Ania T. i Ania P. Sporadycznie zgadzają się z nami występować w spektaklach (jakie to miłe!) goście spoza zespołu: Ania K. (też z Pawanilii), Konrad P. i Artur D., jedyny u nas zawodowy tancerz. Jednym słowem jest nas całkiem sporo. Gdy tańczymy całym zespołem na spektaklach, zajmujemy całą scenę.

grupa taneczna w 2014
Grupa taneczna po pokazie tańców renesansowych w Staromiejskim Domu Kultury w 2014 r. (grupa otwarta przy zespole Pawanilia)

grupa taneczna w VI 2015
Alta Novella po pokazie tańców renesansowych w SDK w VI 2015 r.

Alta Novella 2016
Część Grupy Tańca Dawnego Alta Novella w strojach piętnastowiecznych ( w większości uszytych samodzielnie do spektaklu "Opowieść o róży") w 2016

cała Alta Novella
Cała grupa po pokazach końcowych w Staromiejskim Domu Kultury w 2016

Dowolny krok 2016
Grupa Alta Novella po przedstawieniu "Dowolny krok" w 2016 r. Tańczyli z nami gościnnie Ania K. i Artur D.

cała Alta Novella 2017
Grupa Alta Novella po pokazach końcowych w Staromiejskim Domu Kultury w 2017

Wspomnienie 2017
Grupa Alta Novella, wzmocniona o gości: Konrada P. i Artura D. po spektaklu "Wspomnienie" w 2017 r. (Korowód 2017)

Dawno temu 2018
Grupa Alta Novella po premierze spektaklu "Dawno temu" w grudniu 2018 r., poszerzona o Kornela i zasilona gościnnie przez Artura

Na zajęciach nie zawsze jest idealnie, każdy z nas ma swoje problemy i czasem nie zgadzamy się ze sobą w jakiś aspektach, ale po prostu się lubimy. Przez te kilka lat zżyliśmy się ze sobą, chociaż każdego nowego członka przyjmujemy z ciekawością i sporym kredytem zaufania. Uznajemy, że każdy może wnieść coś wartościowego do grupy. Ktoś lubi szyć, ktoś inny jest bardziej obyty w dziedzinie kultury od reszty, ktoś jeszcze inny okazuje się nagle talentem aktorskim czy wokalnym a moja Asia stała się już ekspertką od szycia gorsetów z różnych epok. Jeszcze ktoś inny swoją pogodą ducha i uśmiechem czuwa nad dobrym nastrojem w grupie. Mimo problemów osobistych, zawodowych, czy walki z przewlekłym bólem tańczymy wspólnie już ładnych kilka lat. I robimy to z przyjemnością i z własnej woli – nikt nam przecież nie każe...

Do tego interesująca jest ta cała otoczka historyczno – kostiumowa, rozmowy o strojach dawnych, przeglądanie ilustracji, które stają się inspiracją do projektów naszych sukien. Kupowanie lub samodzielne wykonywanie dodatków pasujących do epoki lub odtwarzanej postaci. Szycie strojów, w czym też się wyżywam artystycznie (nawet, jak wykonuję rekonstrukcję ściśle według projektu, zamieszczonego w książce z wykrojami sukien – eksponatów z muzeum czy dawnych magazynów mód, to dodaję coś od siebie jako oryginalne wykończenie, n.p. jakiś haft).

Alta Novella 2015   ja
Alta Novella na ogrodach klasztornych w 2015 r. w strojach renesansowych. Asia jest w sukni uszytej przeze mnie z tafty (druga z lewej), ja i Ania H. jesteśmy w sukniach uszytych samodzielnie (pierwsza i druga w prawej). W środku Ola z Markiem w strojach uszytych przez Olę; na drugim zdjęciu ja w dwuczęściowej stworzonej przez siebie sukni

ja i Agata   Aga Asia Ola
Tańczymy z Agatą kadryla w uszytych przez siebie sukienkach typu "józefinka", a obok Agnieszki tańczy Asia w pierwszej uszytej przeze mnie sukni historycznej, wykonanej według Asi wykroju, bardziej skomplikowanej niż typowa "józefinka", bo z klapkę na gorsecie i regulowaną szerokością spódnicy. Z nimi w czwórce jest Ola i Ania H, też we własnoręcznie wykonanych sukienkach.

dafne   taniec średniowieczny
Stroje piętnastowieczne składały się z sukni spodnich i wierzchnich. Na pierwszym zdjęciu Ania H. Agata i ja, tańczące średniowieczną Daphne w uszytych przez siebie sukniach (ja swoją przyozdobiłam motywem z sutaszu); na drugim zdjęciu widać jeszcze Asię (pierwszą z lewej) i Olę (pierwszą z prawej) w sukniach wykonanych własnoręcznie oraz Agnieszkę w brązowej sukni uszytej przez Kasię(SDK 2016)

suknie z lat 30 XIXw
Tu prezentujemy sie w sukniach w lat trzydziestych XIX w., uszytych, lub wykończonych samodzielnie. Moją suknię ozdobiłam motywem z jedwabnych wstążek, zgodnie z modą panującą w tym czasie. (DK 2017)

suknie z lat 20 XXw
Do przedstawienia "Dowolny krok" Asia i ja wykonałyśmy rekonstrukcje sukienek z lat 20-tych XX wieku, w których świetnie tańczyło się modne wówczas charlestony. Asia uszyła swoją oryginalną sukienkę z lekkiego jak obłok muślinu, pod którym ma jedwabny spód. Moja sukienka jest rekonstrukcją z żurnala mód z 1929 roku - uszyłam ją z bawełnianej koronki(Korowód 2016)

Bardzo lubię próby przed występami - są zwykle zabawne, tym bardziej, że korzystając ze znajomości Kasi naszą grupę na spektaklach korowodowych zasilają gościnnie świetni tancerze spoza naszego zespołu, jak Konrad P. czy Artur D. – jedyny prawdziwy profesjonalny tancerz w naszej grupie (i zawodowy choreograf). Opracowywanie z Kasią, reżyserką naszych przedstawień, całej warstwy choreograficzno - aktorskiej, poprzedzone niecierpliwością, co też Kasia tym razem wymyśliła, jest bardzo ekscytującym doświadczeniem. Kasia nie tylko jest specjalistką tańca dawnego, która odczytuje dawno zapomniane tańce z historycznych traktatów, ale ma też ciekawe i czasem zabawne pomysły inscenizacyjne.

w wiankach   Sebastian
Przymierzamy wianki przed występem o muzach greckich; Sebastian - Apollo chyba nie jest nami zachwycony ;) (2014)

bataglia1
Kasia opracowuje dla nas ciekawe inscenizacje. Tu renesansowy taniec Les Bouffones z traktatu Orchesographie, zainscenizowany jako bitwa na kije w przedstawieniu "Światowa rozkosz" wg poezji Hieronima Morsztyna (SDK pokaz 2014)

z płachtami       z parsolką
Na nowatorskie użycie akcesoriów gimnastycznych w barokowym tańcu przez grupę zaawansowaną Kasia zdecydowała się w pokazie "Klejnoty" (SDK pokaz 2018)

landler
Kasia dokonuje czasem śmiałych inscenizacji. We "Wspomnieniu" Agatka i Asia tańczyły Landlera w bieliźnie (oczywiście dziewiętnastowiecznej). (Korowód 2017)

bolą łydki    czarownica z żabami
W przedstawieniu "Mała Syrenka" Asia i Agata przyjęły na siebie rolę żab, przybocznych wiedźmy, którą grała gościnnie Monika z Zespołu Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocłskiego. Grały również role Syrenek i dwórek i musiały się szybko przebierać za sceną (Korowód 2015)

Arielka   Artur i Konrad    Artur król morza
W tym baśniowym przedstawieniu zasilili nas swymi talentami Ania G. jako Arielka i Konrad jako królewicz z Zespołu Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocłskiego i Artur w podwójnej roli króla

Konrad   Konrad poeta
Konrad grał w tym przedstawieniu rolę rosyjskiego poety

charlestone   tango
W przedstawieniu "Dowolny krok" Artur z Kasią szalał po scenie jako fryzjer i nauczyciel tańca. Tańczyli też ogniste tango, wzbudzając tym zazdrość i oburzenie pozostałych pań ;)

Występy, zwłaszcza te najważniejsze, korowodowe, wzbudzają zawsze duże emocje. Na szczęście w czasie trwania spektakli korowodowych można oszukać swoją tremę, oglądając wcześniejsze przedstawienia innych zespołów. Potem jeszcze ostatnia próba, choćby przetańczenie tego, w czym czujemy się niepewnie. A wreszcie trzeba się przygotować, umalować i stylowo uczesać oraz ubrać w często skomplikowany, wielowarstwowy strój z danej epoki. Bawełniana (a jeszcze lepiej batystowa) koszulka pod gorset, który jest inny dla różnych epok (mody się zmieniały i obowiązujące sylwetki kobiece też), pończochy, suknia, często dwuwarstwowa, rękawiczki i buty do tańca. W ręku czasem wachlarz lub inny rekwizyt, do włosów ozdoby lub kwiaty, na szyję korale, najczęściej perły. I mimo, że zwykle jest gorąco w tym wszystkim, wychodzi się na scenę, aby tańczyć, czasem pod grzejącymi jupiterami. W głowie na początku jest pustka i niejeden z nas szepce wtedy: „O rany, ja nic nie pamiętam!”. Na szczęście muzyka odblokowuje w nas pokłady pamięci i „show must go on”. Ja dodatkowo tańczę bez okularów, co skutkuje tym, że muszę skupic się na akcji, która dzieje się na scenie i jednocześnie nie widzę reakcji publiczności – i może to lepiej... Ale odkryłam po pierwszym występie na prawdziwej scenie, że bardzo mi się to podoba i zastrzyk adrenaliny, który dostaję na początku powoduje, że czuję się świetnie, jak ryba w wodzie. A potem przedstawienie się kończy, dostajemy oklaski (zawsze ktoś ze znajomych na tej widowni jest ;) i schodzimy ze sceny, buzując emocjami. Na ogół każdy podsumowuje wtedy swoje wpadki, które czasem są rzeczywiście śmieszne. A potem zostają wspomnienia, zdjęcia i nagrane filmy, które oglądamy z sentymentem, ale też krytycznie: „Ale się tu walnęliśmy...”

makijaż   czesanie
Przed występami trzeba wykonać makijaż i stylowo się uczesać, w czym często pomagamy sobie nawzajem. Czasem odbywa się to w niezbyt komfortowych warunkach (SDK 2015)

przed pokazem
Szykujemy się do występu

damy renesansowe
Efekty są więcej niż zadowalające - na jakiś czas zamieniamy się w damy z dawnych czasów, nie tracąc nic z uroku młodości ;) (SDK 2015)

różę na scenie
Nie zawsze jesteśmy damami: na potrzeby spektaklu "Dowolny krok" stałyśmy się wyzwolonymi kobietami z lat dwudziestych XX w, zmieniając nawet kolory włosów - ja założyłam perukę blond a Asia czarną. Bawiłyśmy się przy tym świetnie (SDK pokaz 2017)

po róży
Po przedstawieniu "Opowieść o róży" razem z zespołem muzycznym Sawionetta, który odtwarzał dla nas muzykę z XV wieku. Emocji było wiele, gdyż mieliśmy tylko jedną próbę z muzyką na żywo, nie brzmiącą dokładnie tak, jak nagrania, przy których ćwiczyliśmy tańce. Na próbie generalnej część tańców nam się rozsypała, ale na przedstawieniu wszystko było już OK. Ku naszej i Kasi uldze... (Korowód 2016)

barokowo
Już po występie - można się odprężyć (SDK 2017)

odpoczynek
Tu Asia już odpoczywa na całego...(SDK 2015)

Nasza działalność taneczna to nie tylko nauka i występy. To również zabawa. W karnawale organizujemy wieczorki taneczne, w czasie których uczymy tańczyć naszych gości (głównie dotyczy to tańców w kręgu), nawiązując do tradycji bali karnawałowych Pawanilii. Uczestniczymy (to już indywidualnie, a nie jako reprezentacja zespołu) w potańcówkach, organizowanych przez zaprzyjaźniony zespół Fontana dei Pazzi.

wieczorek Alta Novella
W czasie wieczorków tanecznych bawimy się głównie przy tańcach w kręgu, zapraszając do nich także osoby z widowni (SDK II 2018)

wieczorek Alta
Wieczorek w 2017 r.

przygotowania   Asia z maską
Przygotowania do balu Pawanilii (2013)

bal Pawanilii
Uczestnicy balu Pawanilii w 2014 r.

bal Fonntany
Uczestnicy balu karnawałowego, organizowanego przez zespół Fontana dei Pazzi (2018)

Na koniec parę słów o muzyce. To wokół niej wszystko się kręci. Kasia przygotowuje dla nas ładne utwory. Niektóre są takie (zwłaszcza barokowe), których mogłabym słuchać godzinami i marzę, aby je zatańczyć. Nawet, jeśli to nie będzie przypominało w niczym popisów Króla Słońce Ludwika XIV-go, eterycznych, wdzięcznych pląsów Isadory Duncan, ani godnej podziwu techniki Gerarda Wilka (mój idol z lat młodzieńczych). Dla mnie liczą się emocje, które są we mnie, gdy tańczę.

Liczy się też to, że mogę obserwować, jak lekko i z wdziękiem tańczą młode dziewczęta z naszej grupy (w tym moja córka, z której jestem bardzo dumna). Liczy się dobry kontakt z koleżankami i kolegami – tworzę razem z kilkoma innymi kobietami najstarszą grupę wiekową i możemy się wymieniać różnymi doświadczeniami i wspierać się mentalnie, a jednocześnie dwie młode dziewczyny zwierzają mi się ze swoich problemów i nazywają przyszywaną mamą :) Jednym słowem jesteśmy nie tylko klubem tanecznym. Ale muzyka i taniec są najważniejsze.

Asia na skrzyni     prywatnie
Lubimy sią nawzajem i czasem spotykamy prywatnie. Te zdjęcia są z Wigilli 2016 i jednocześnie parapetówki u mojej córki Asi. Ta pięknie rzeźbiona skrzynia jest prezentem od zespołu do przechowywania jej historycznych sukien. A ma ich już bardzo dużo, gdyż szyję je nie tylko ja, ale i ona sama

po Syrence
Na nasze pokazy często przychodzą nasze dzieci i wnuki: tu Ania T., Asia z siostrzenicą Elusią i Ania P. ze swym synkiem Stasiem (Korowód 2015)


Autorami zdjęć umieszczonymi na tej stronie są: Stanisław Skonieczny, Paul Furmański, Piotr Grabowski, Artur Korczak - Siedlecki, Katarzyna Mazur, Bożena Z., Mieszko Z., Anna Skonieczna
Warszawa lipiec 2019
do góry strony

mail