logo

Litwa - Troki - 2008

Troki, stara stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, znane są przede wszystkim ze wspaniałego gotyckiego zamku, wzniesionego na wyspie jeziora Galwe. Widok czerwonego zamku od strony jeziora jest chyba najbardziej znaną litewską wizytówką we wszystkich folderach, poświęconych temu krajowi. Rzeczywiście widok to prawdziwie spektakularny i pozostający w pamięci.

Zamek w Trokach
Wizytówka Litwy

Potężny obronny zamek, wzorowany na zamkach francuskich i krzyżackich, był od XIV wieku siedzibą wielkiego księcia, zarówno księcia Witolda, jak i później króla Kazimierza Jagiellończyka mimo, że stolica księstwa przeniesiona została już wtedy do Wilna. Rolę rezydencji królewskiej zamek pełnił do końca panowania Jagiellonów, póżniej służył jako więzienie dla elitarnych więźniów a po wojnie z Moskwą w XVII w. popadł w ruinę. Od lat 50-tych XX w. został poddany rekonstrukcji i niestety gdzieniegdzie ją widać, ze względu na świeżość zastosowanej cegły. Ale i tak robi wspaniałe wrażenie.

Troki - znany zamek
Zamek w Trokach

Litwa - zamek w Trokach

Do zamku podeszliśmy jedyną dostępną drogą: po moście przerzuconym przez jezioro i przez bramę wjazdową w pierwszej linii murów obronnych.

foto -  Troki - zamek
Jezioro Galwe z zamkiem

Zdjęcie -Zamek w Trokach

Wycieczka do Trok
Ja na moście w Trokach

Znaleźliśmy się na obszernym przedzamczu. Wokół dziedzińca wznoszą się tu mury obronne, baszty, kazamaty i pomieszczenia gospodarcze. Wnętrza budynków zaadaptowane są do celów ekspozycyjnych; można tu obejrzeć np. pieczątki szlacheckie, fajki, porcelanę, bibeloty, także meble z pałaców ziemiańskich z XIX i XX w.

Troki - Przedzamcze
Wewnętrzny mur obronny i przedzamcze zamku w Trokach

Dolny dziedziniec zamku
Dolny dziedziniec zamku

Litwa - przedzamcze  w Trokach     Stas
Tu urządzono sale wystawowe

Przedzamcze na zamku w Trokach      Wycieczka na Litwę
Przedzamcze pełniło w czasach jagiellońskich rolę obronną i gospodarczą

Z przedzamcza do drugiej części fortecy – właściwego zamku przeszliśmy po schodach na most zwodzony nad fosą, po czym przez wrota, umieszczone pod główną wieżą zamku. Rezydencja ma formę czworoboku wzniesionego wokół dziedzińca wewnętrznego.

foto -Zamek w Trokach
Zamek Jagiellonów w Trokach

Zamek w Trokach od strony dziedzińca wewnętrznego
Krużganki zamku od strony dziedzińca wewnętrznego

Na koniec zrobiliśmy sobie miły spacer wzdłuż długiej linii murów obronnych nad jeziorem. Tam też odkryliśmy romantyczny widok na piękny klasycystyczny biały pałac, należący kiedyś do Tyszkiewiczów. Dwukondygacyjny, elegancki budynek, wspaniale wykorzystujący malownicze położenie na półwyspie między dwoma jeziorami z piękną panoramą zamku na wyspie, zaprojektowany został przez Józefa Hussa.

wycieczka dookoła zamku
Oblecieliśmy zamek dookoło

Zamek w Trokach

Mury obronne w Trokach     zdjęcie murów obronnych     podczas wycieczki

Pałac Tyszkiewiczów
Pałac Tyszkiewiczów

Panorama zamku z brzegu jeziora</p>
Panorama zamku z brzegu jeziora

Poza tymi dwoma zabytkami i możliwościami odpoczynku na łonie przyrody nad urokliwymi jeziorami...

przy jeziorze

Kaczka na jeziorze Galwe     ja na zamku

Reprezentacyjne zdjęcie zamku i Staś

... Troki oferują również ciekawostkę etnograficzną. Są nią unikalne domki karaimskie, wzniesione wzdłuż ulicy prowadzącej w kierunku jeziora Galwe i nie zmieniane od pokoleń.

Domki Karaimów w Trokach
Domki Karaimów w Trokach

Karaimowie sprowadzeni zostali do Trok z Krymu przez księcia Witolda pod koniec XIV w. Razem ze ściągniętymi tu Tatarami stanowili gwardię przyboczną księcia. Spokrewnieni z ludami tureckimi Karaimowie wyznają odmianę judaizmu i zachowują zwyczaje i święta podobne do żydowskich. Podstawą ich wiary jest Tora. Karaimowie kultywują również odrębny język, mimo kilkusetletniego życia wśród polsko – litewskiej ludności. Na Litwie żyje ich obecnie kilkuset.
Troccy Karaimowie mieszkają w jednakowych drewnianych domach, których cechą charakterystyczną jest obowiązkowe umieszczenie trzech okien od strony drogi: każde okno dla innego proroka...

Litwa -Domek Karaimów
Domek Karaimów w Trokach...

z obowiązkowymi trzema oknami
z obowiązkowymi trzema oknami

Troki -Dom karaimski     Nazwa ulicy Karaimskiej

Troki leżą blisko granicy polsko – litewskiej, więc wkrótce po ich opuszczeniu zawitaliśmy z powrotem do Polski. W ciągu jednego intensywnego dnia udało nam się zobaczyć jakże wiele interesujących miejsc, związanych z kulturą i historią Litwy i Polski.Powrót do strony głównej o podróżach

mail

73533