logo

2006 - Ziemia Chełmińska - Chełmża, Toruń

W następnym mieście, Chełmży, zatrzymaliśmy się już na krótko, oglądając rynek z katedrą św. Trójcy z połowy XIII wieku i dwunastowieczny romańsko - gotycki kościół św. Mikołaja. Chełmża jest ładnie położona nad Jeziorem Chełmżyńskim. Rynek i pobliskie uliczki ukazują kilka ładnych eklektycznych kamieniczek, przy czym niektóre wymagają jeszcze remontu. Gotycka katedra budowana przez sto lat doznała parokrotnych zniszczeń na skutek najazdów obcych wojsk i pożarów. Posiada ona gotyckie sklepienia, renesansową ambonę i barokowy ołtarz główny. Mnie zainteresowało to, że mieści się w niej szesnastowieczny nagrobek biskupa chełmińskiego Piotra Kostki herbu Dąbrowa, gdyż z tego rodu wywodzi się też moja teściowa (a więc i mąż i dzieci).

Rynek w Chełmży
Rynek w Chełmży

Eklektyczne kamieniczki na rynku           Kamienica
Eklektyczne kamieniczki na rynku

Katedra św. Trójcy           Chełmża - Katedra
Katedra św. Trójcy w Chełmży

Nawa główna Katedry św. Trójcy     Ołtarz główny     Ambona
Wnętrze katedry św. Trójcy w Chełmży

Chełmża - Kościół św. Mikołaja
Kościół św. Mikołaja

Nad jeziorem
Nad Jeziorem Chełżyńskim

Kończąc naszą wędrówkę spędziliśmy kilka godzin w Toruniu. Ale co to jest w przypadku tego bogatego w zabytki miasta, miejsca narodzin Mikołaja Kopernika. Miasto założone przez Krzyżaków na początku XIII wieku, rozwijało się prężnie w XIV i XV wieku (było członkiem hanzy) a po zakończeniu wojny trzynastoletniej w 1466 r weszło w skład Królestwa Polskiego i dalej przez 200 lat bogaciło się dzięki przywilejom handlowym. Obecnie zespół staromiejski Torunia jest jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce oraz wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Obejmuje on Stare i Nowe Miasto z zachowanym prawie bez zmian XIII-wiecznym układem urbanistycznym.

Nam starczyło tylko czasu na zapoznanie się z ruinami zamku krzyżackiego, zburzonego w trakcie powstania antykrzyżackiego w połowie XV wieku, przejście nadwiślańską promenadą i podziwianie z niej panoramy Starego Miasta. Następnie odbyliśmy spacer uliczkami Nowego i Starego Miasta z zaliczeniem najważniejszych punktów, jak Krzywa Wieża, gotycka poczta i ratusz, przed którym stoi pomnik Mikołaja Kopernika, dom narodzin Mikołaja Kopernika z jego muzeum. Te dwa ostatnie budynki zachwycają unikalnymi, kolorowymi gotyckimi fasadami ze schodkowymi szczytami i są przykładem gotyckich kamienic kupieckich typu hanzeatyckiego. W trakcie spaceru napotykaliśmy też inne, późniejsze, pięknie odremontowane kamienice – prawdziwe perełki z ozdobnymi elewacjami i attykami. Najpiękniejszą z nich jest siedemnastowieczny pałacyk Dąmbskich z fasadą zdobioną finezyjnymi stiukami o tematyce roślinnej - arcydzieło sztuki barokowej - w którym obecnie mieści się Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Ruiny zamku w Toruniu
Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu

Ruiny zamku
Promenada nadwiślańska

Toruń  - Brama na Stare Miasto     Staś     Inna brama
Staromiejskie bramy w Toruniu

Brama w Toruniu

Gotyckie domy         Toru - Pomnik Kopernika
Gotycki Toruń i pomnik Mikołaja Kopernika przed ratuszem

Krzywa wieża w Toruniu         Toruńska krzywa wieża
Krzywa wieża w Toruniu z XIII wieku (odchylona od pionu o ok. 1,5 m)

Akademia Toruńska         Dom Kopernika
Dom i muzeum Mikołaja Kopernika

Eklektyczna kamienica     Toruń - Renesansowa kamienica     Niebieska kamienica
Toruńskie kamieniczki

Pałac Dąmbskich w Toruniu
Pałac Dąmbskich

Portal aniołki         Murek

Z pośród wielu toruńskich kościołów natknęliśmy się tylko na trzy: gotycką, potężną bryłę czternastowiecznej katedry p.w. św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty z masywną wieżą, zawierającą największy średniowieczny dzwon w Polsce, barokowy poewangelicki kościół św. Ducha i trzynastowieczny pofranciszkański kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Zabrakło nam niestety czasu, aby zwiedzić w środku katedrę, gdyż trzeba by było czekać na zakończenie Mszy św., za to zapoznaliśmy się z gotyckim wnętrzem kościoła Wniebowzięcia NMP, którego sklepienie posiada unikalną XIV – wieczną kolorową polichromię, złoty „ukoronowany” ołtarz główny oraz XV – wieczne drewniane, rzeźbione stalle i oryginalne organy.

Toruń - Katedra św. Janów         Wieża Katedry św. Janów
Katedra św. Janów

Kościół Św. Ducha i ratusz         Kościół Wniebowzięcia NMP
Ratusz i kościół św. Ducha         i         Kościół Wniebowzięcia NMP

Nawa główna kościoła Wniebowzięcia NMP         Sklepienie prezbiterium
Prezbiterium ze sklepieniem w kościele Wzniebowzięcia NMP

Ołtarz główny         Witraż za ołtarzem głównym
Ołtarz główny i witraż w kościele Wzniebowzięcia NMP

Toruń - Organy         Łuki sklepienia kościoła Wniebowzięcia NMP
Organy w kościele Wzniebowzięcia NMP

Ołtarz boczny         Ambona Witraż        
Ołtarz boczny i ambona

Po obowiązkowym zakupieniu słynnych toruńskich pierników, pożegnaliśmy Toruń, planując powrót w przyszłości do tego pięknego miasta, aby spędzić w nim więcej czasu.

Okienko

Powrót do strony głównej o Ziemi Chełmińskiej

Powrót do strony głównej o podróżach

mail

73534